Bireylerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamaları ve bu yolla hem kendi bütçelerine hem de ulusal ekonomiye katkıda bulunmaları amacıyla; bir elektrik abonesi olan bireyler veya kurumlar lisanssız elektrik üretimi gerçekleştirebilirler.

Özellikle Güneş Enerji Santral kurulumu için başvuru yapılacağı zaman mutlaka bir mühendislik firmasıyla çalışılması tavsiye edilir. Uygulamada doğru mühendislik ve tasarım yapılmadan başvurulan projelerin onay aldıktan sonra kurulumda ciddi problemler oluşabilmektedir. Ancak lisanssız elektrik üretim başvurusu için gerekli belgeler, bulunulan bölgenin elektrik dağıtım firmasının internet sitesindeki Lisanssız Elektrik Üretimi sekmesi altında Gerekli Evraklar ya da Standart Dokümanlar gibi kısımlarda yer almaktadır.

Örneğin Trakya Bölgesi için: https://www.tredas.com.tr/icerik/gerekli-belgeler-125 Burada bulunan evrak listesi ve açıklamalarına göre Dağıtım Şirketine müracaat edilir.

Yönetmeliğe göre, planlanan enerji santralinin kapasitesine belli sınırlamalar getirmiştir. Bir abonenin sözleşme gücü kadar üretim tesisi kurulumu için başvuru yapması mümkündür. Ayrıca, sanayi ve tarımsal sulama tarifesi kapsamında olanlar için abonelik güçlerinin iki katına kadar tesis kurulumu için 5-1-h maddesinden başvuru yapılabilir.

Başvurular, her ayın 20’sine kadar belgeler açısından komisyon üyeleri tarafından incelenir ve incelemenin ardından bir sonraki iş günü sonuçlar ilgili dağıtım firmasının internet adresinde duyurulur. Teknik inceleme sonuçları da aynı şekilde takip eden ayın 20’sine kadar değerlendirilip, sonuçlar web sitesinde ilan edilir.

Teknik değerlendirme sonuçları yayınlandıktan sonra, Bağlantı Anlaşmasına Davet Mektubu hazırlanır ve bu mektubun alınması için bir ay içinde şirkete başvurulması gerekir.

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu’nun alınmasından sonra 90 gün içinde santral projeleri hazırlanıp, TEDAŞ’ın yetkilendirdiği kurumlara onaya sunulmalıdır. 1 MWe’a kadar olan GES projeleri elektrik dağıtım şirketleri (Tredaş, Uedaş vb.) tarafından onaylanabilir.

Onaylanan projeler için Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alındıktan sonraki 180 gün içinde Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması için onaylı projeler ile başvurulmalıdır.

Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması için yapılan başvurudan sonra, 30 gün içinde imzalanmalıdır.

Bağlantı Anlaşması imzalanan tesislerin türüne göre, Yüksek Gerilim seviyesinden bağlananlar dışındaki tesisler için iki yıl, Alçak Gerilim seviyesinden bağlanan tüm tesisler için bir yıl içinde kabul işlemi tamamlanmalıdır.

İşletmeye alınan tesisler için, onaylı kabul tutanağı ile birlikte Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmasının imzalanması için başvurulmalıdır.

İşletmeye alınan tesisler, ticari faaliyete başladıktan sonraki bir ay içinde Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmasını imzalamalıdır.

Üretilen elektrik enerjisi, lisanssız elektrik üretimi yapan gerçek veya tüzel kişi aboneleri tarafından kullanılabilir ve fazla elektrik enerjisi Görevli Tedarikçi Şirket tarafından alınabilir.

Üretim tesisindeki elektrik üretimi, elektrik tüketiminden fazla ise, kalan ve şebekeye verilen enerjidir.

11/08/2022 tarihindeki yönetmelik değişikliği ile ihtiyaç fazlası elektriğin satışı, aboneliklerin bir önceki yılda kullandığı ham elektrik miktarı ile sınırlıdır.

Yönetmeliğe göre, üretim tesisinin devreye giriş tarihinden itibaren 10 yıl boyunca üretilen elektrik enerjisi Görevli tedarikçi Şirket tarafından satın alınmaktadır.

12.05.2019 sonrasında faaliyete geçen tesisler, ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini, tüketim aboneliği tarifesinin aktif enerji birim fiyatı üzerinden satabilir.

Evet, Off-Grid olarak adlandırılan bu sistemler ile bağlantı olmaksızın da elektrik üretimi mümkündür. İletim veya dağıtım sistemiyle bağlantısı olmayan tesisler, her hangi bir resmi evrak sürecine tabi olmamasına karşılık yönetmelik gereği ilgili İletim veya Dağıtım Şirketine bilgi vermek zorundadır.

Open chat
Fiyat Teklifi
Rhofa Energy
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?